Polityka Prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Właścicielem strony opolepress.com.pl oraz administratorem danych osobowych jest Mateusz Hołownia prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SilesiaCode Mateusz Hołownia z siedzibą w Białymstoku (15-083), ul. Elizy Orzeszkowej 2/13, NIP: 5423159584, REGON: 365293864, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane osobowe

 1. Serwis zbiera dane, które są podane przez użytkownika dobrowolnie.
 2. Dane osobowe są zbierane wyłącznie przy wypełnianiu formularza kontaktowego
 3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na kontakt oraz przedstawienia oferty dla klientów indywidualnych oraz firm.
 4. Zawartość strony jest dostępna do przeglądania bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, a także możliwość ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: iod@keypress.pl
 6. Dane osobowe pozyskane przez administratora strony są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa użytkownika

RODO przyznaje użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona.

Udostępnianie danych

 1. Dane podlegają udostępnianiu zewnętrznym podmiotom wyłącznie w dozwolonym przez prawo zakresie.
 2. Operator może podlegać obowiązkowi udzielenia informacji odnośnie danych zebranych przez stronę upoważnionym organom na podstawie żądań zgodnych z aktualnie obowiązującym prawem w zakresie wynikającym z owego żądania.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Osoby udostępniające dane osobowe obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://opolepress.com.pl/polityka-prywatnosci/
 2. W sprawach nieuregulowanych przez Polityką Prywatności zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Nasze portale

Bądź na bieżąco!
Kategorie